bakpti.unisma.ac.id, 24/04/20. Saat manusia, masyarakat, bangsa, atau negara sedang menghadapi masalah serius seperti serbuah wabah Covid-19, secara general agama mesti dijadikan sebagai tempat berpulang para pemeluknya. Mereka tiba-tiba ingat kalau mempunyai Tuhan atau banyak kewajibkan yang digariskan oleh kitab suci.

Silahkan kunjungi :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/267285/menyehatkan-ruhani-elitis