bakpti.unisma.ac.id, 29/04/20. Puasa menempa kita untuk senantiasa bersabar dalam segala hal termasuk tidak menghibah orang lain. Dengan demikian puasa dapat menjadi media kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya, sehingga kita dapat kembali pada keadaan fitrah. Dalam melaksanakan ibadah puasa Rasulullah telah mengajarkan kepada kita secara utuh yang kemudian konsep ajaran nilainya diimplementasikan secara khsusu oleh para sahabatnya termasuk oleh tabi’in Hasan Al-Basri.

Silahkan kunjungi :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/268277/puasa-dan-pendidikan-sederhana-hasan-al-basri