Dr. Ana Rokhmatussa’diyah, SH., MH : Perdagangan Perempuan Sebagai Cermin Masyarakat Budak

bakpti.unisma.ac.id, 13/06/20. Ada adagium yang berbunyi “penjajahan oleh bangsa sendiri itu jauh lebih menyakitkan dan menyengsarakan dibandingkan dijajah bangsa lain”. Adagium ini dapat diperluas, “perbudakan oleh bangsa sendiri itu jauh lebih menestapakan dibandingkan dijajah bangsa lain”.

Silahkan kunjungi :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/277343/perdagangan-perempuan-sebagai-cermin-masyarakat-budak

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat